In het Belastingplan 2018 zitten een aantal wijzigingen die invloed hebben op de woningmarkt. Zo zakt het maximum hypotheekbedrag zoals elk jaar met een half procent, net zoals de hypotheekrenteaftrek en is het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk om de rente over de restschuld af te trekken.

Maximale hypotheek zakt naar 100%

Al vanaf 2014 zakt het maximum hypotheekbedrag jaarlijks een half procent. Vanaf 2018 betekent dat dat er niet meer dan 100% van de waarde van de woning geleend mag worden. Dat betekent dat de koper meer dan voorheen terug moet vallen op zijn spaargeld. Kosten Koper, NHG en verbouwingskosten kunnen niet meegefinancierd worden. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat mensen zich dieper in de schulden steken dan men kan dragen.

Renteaftrek restschulden niet meer mogelijk

Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om de rente over de restschuld af te trekken bij de verkoop van je woning. Voor wie de woning al verkocht heeft en al gebruik maakt van de renteaftrek over restschuld, verandert er niks. Het maximum van vijftien jaar blijft dan gewoon staan.

Verlaging van 0,5% voor maximale hypotheekaftrek

Volgend jaar kost de hypotheekrenteaftrek nog €10,1 miljard aan gederfde inkomstenbelasting. Dat is bijna €4 miljard minder dan in 2013. Deze maatregel raakt de huiseigenaars die boven tweemaal modaal verdienen. In box 1 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagd met een half procent naar 49,5%. Dit is geen verrassing; deze vierde schijf van de inkomstenbelasting in box 1 heeft hier ieder jaar mee te maken. In de praktijk gaat het vaak om een klein maandelijks bedrag, maar al met al worden de woonlasten zo ieder jaar wat hoger. Overigens wordt ter compensatie het belastingtarief in de hoogste schijf waarschijnlijk verlaagd van 52% naar 49,5%, door middel van de vlaktaks waar de partijen nu over onderhandelen.

Eigenwoningforfait

De stijging van de huizenprijzen levert de Staat extra geld op. Het eigenwoningforfait bedraagt volgend jaar €3,3 miljard, tegen €2,7 miljard in 2013. En dankzij een piek in het aantal woningtransacties stijgen de inkomsten uit de overdrachtsbelasting naar ruim €2,7 miljard. In 2013 was dat nog €937 miljoen.

Derde belastingschijf wordt verlengd

In de derde belastingschijf betaal je een tarief van 40,85%. In 2018 wordt deze schijf verlengd, hiermee groeit de bovengrens van €67.072 naar €68.507. Over de €1.435 verschil betaal je dus volgend jaar 40,85 % in plaats van 51,95 %. Het betreft hier dus ook een maatregel die geldt voor de hogere inkomens.

Bron: kadasterdata.nl