Wat wordt er door de Belastingdienst gedaan aan de vele belastingadvieskantoren die sluipwegen bieden om de buitenproportionele belastingdruk op de vermogensrendementsheffing te ontlopen? Dit is een van de vragen over de box 3-heffing per 1 januari 2017 die het Tweede Kamerlid Bashir (SP) aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft gesteld.

Eerste stap

Wiebes geeft in zijn antwoorden aan dat de wijzigingen in de systematiek van box 3 met ingang van 1 januari 2017 een eerste stap zijn naar een heffing die beter aansluit op het werkelijke rendement. Voor belastingplichtigen met een box 3-vermogen van minder dan € 100.000 is het forfaitaire rendement ten opzichte van 2016 met ongeveer 1,13 procentpunt gedaald (van 4% naar 2,871%).

Zelf verantwoordelijk

Wiebes antwoordt voorts dat zolang belastingplichtigen zich aan de wet- en regelgeving houden, er niets mis is met het inwinnen van advies bij een belastingadvieskantoor. Daarnaast zijn en blijven belastingplichtigen zelf verantwoordelijk voor het doen van hun aangifte, ook als zij advies inwinnen bij een advieskantoor. Daarom vindt bij ongeoorloofde constructies handhaving in eerste instantie plaats bij de belastingplichtige zelf. De Belastingdienst houdt overigens ook toezicht op advieskantoren. Belastingadviseurs die ongeoorloofde constructies adviseren komen bijvoorbeeld in beeld naar aanleiding van een correctie bij één van hun klanten, maar ook als een bepaalde constructie vaker voorkomt bij klanten van één adviseur.

Verscherpt toezicht

In de praktijk gaat het om een kleine groep van adviseurs, schrijft Wiebes. Deze adviseurs kunnen rekenen op extra aandacht en verscherpt toezicht. Na overleg met de boetefraudecoördinator kunnen deelnemingsvariantboetes worden opgelegd of vindt strafrechtelijke vervolging plaats. De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) van de Belastingdienst houdt zich bezig met ongeoorloofde en geoorloofde constructies. Indien er, bijvoorbeeld vanuit de CCB, signalen komen dat bepaalde sluiproutes regelmatig gebruikt worden door adviseurs, wordt er in samenwerking tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën onderzocht of er aanleiding is voor een wijziging van wet- en regelgeving.

Bron: Nextens