Het Central Liaison Office (CLO) van de Belastingdienst stuurt 7000 ondernemers binnenkort een brief die goederen en/of diensten afnemen in andere EU-landen. Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat bij deze groep ondernemers de intracommunautaire verwervingen niet goed in de btw-aangiften over 2015 zijn aangegeven.

Suppletie

Met deze brief wil de Belastingdienst ondernemers informeren hoe zij een juiste aangifte omzetbelasting indienen. In de brief staat in welke gevallen er een suppletie moet worden ingediend of wanneer uw klant niets hoeft te corrigeren. Ook staat beschreven waar de gegevens over intracommunautaire verwervingen van het jaar 2016 in de btw-aangifte moeten worden ingevuld.

Rappelbrief

De komende tijd krijgen 2300 ondernemers bovendien een rappelbrief van het CLO met dagtekening 14 juni. Dit betreft ondernemers waar voor het tweede jaar op rij de vraag over intracommunautaire verwervingen niet is ingevuld.

Bron: Elsevier Nextens