Archives for Belasting

VAN DE KOR NAAR DE OVOB, WIL JE DAT WEL?

De huidige KOR is een vermindering van de af te dragen btw. Je kunt hier over het algemeen gebruik van maken als je een beperkte omzet hebt, veel geïnvesteerd hebt óf je verkopen belast zijn met het lage (9%) btw tarief en je over inkopen het normale (21%) btw tarief betaalt.
Als het saldo van de af te dragen en terug te vragen btw minder is dan € 1.883 dan kun je de vermindering toepassen. Bij internationale transacties zijn hierop nog uitzonderingen, maar het gaat te ver om daar in deze column bij stil te staan. Van belang is wel dat toepassing van de KOR geen invloed heeft op de mogelijkheid om btw op kosten en (grote) investeringen terug te vragen.

 

Read more

EERSTE KAMER STEMT IN MET BELASTINGPLAN: 10 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dat betekent onder andere dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen omhoog. Hierdoor wordt werken lonender.

De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2019, net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken. Rijksoverheid heeft 10 wijzigingen uitgelicht die zij het belangrijkste achten voor burgers.

 

Read more

BELASTINGDIENST MAAKT FOUTEN IN VPB-AANSLAGEN

De Belastingdienst heeft een aantal aanslagen vennootschapsbelasting verstuurd waarin fouten staan. Het gaat om definitieve aanslagen met als datum 24 maart 2018. De fout is steeds hetzelfde, namelijk een onjuist bedrag bij de nog verrekenbare verliezen.

Read more

TABEL 1 WET OP DE OMZETBELASTING GEACTUALISEERD

Op 1 januari 2018 is de toelichting op Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 geactualiseerd. In deze tabel staan de goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt. De actualisering gaat onder andere over embolisatieproducten, medische rompertjes voor huisdieren, medische instrumenten die tumoren bestrijden en VR-brillen.

Read more

EU-HOF: GEEN AFTREK VAN TEN ONRECHTE NIET VERLEGDE BTW

Het Hongaarse bedrijf Farkas brengt de btw achteraf in aftrek na de aankoop van een mobiele loods. De Hongaarse belastingdienst heeft vastgesteld dat de regels van de verleggingsregeling niet waren nageleefd. Het EU-hof oordeelt dat de door Farkas betaalde btw niet verschuldigd was en kan zich daarom niet beroepen op een recht op aftrek ervan.

Read more

NIEUW FONDS VOOR INNOVATIEF MKB

Voor jonge, snelgroeiende en vernieuwende bedrijven die op zoek zijn naar nieuw kapitaal wordt een nieuw investeringsfonds in het leven geroepen: het Dutch Venture Initiative-2 fonds. Dat maakt minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag bekend.

Read more

ZZP´ERS KRIJGEN BRIEF OVER VERDWIJNEN VAR

Alle zzp´ers met VAR-verklaring krijgen deze maand een brief om ze te informeren over het verdwijnen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil zo een einde maken aan onrust onder zzp´ers. Dat zei hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Read more