Op 1 januari 2018 is de toelichting op Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 geactualiseerd. In deze tabel staan de goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt. De actualisering gaat onder andere over embolisatieproducten, medische rompertjes voor huisdieren, medische instrumenten die tumoren bestrijden en VR-brillen.

Embolisatieproducten

Embolisatieproducten die worden gebruikt om beschadigde bloedvaten te repareren en bloedvaten af te sluiten, hebben dezelfde medische functie als verbandmiddelen, tampons en hechtmiddelen. Dit is ook zo als zij zijn voorzien van geneesmiddelen of chemoproducten. Daarom geldt voor embolisatieproducten hetzelfde btw-tarief als voor verbandmiddelen: 6%. Dit is anders dan we meldden in het bericht van 23 november 2016 op onze website

Medische rompertjes voor huisdieren

Medische instrumenten waarmee tumoren worden bestreden door het toedienen van microgolven of elektriciteit via naalden, zijn geen katheters. Een katheter is hoogstens een onderdeel van deze instrumenten. Daarom is de levering ervan niet belast met 6% btw, zoals de levering van katheters, maar met 21% btw.

VR-brillen

Het geven van gelegenheid tot het bekijken van een film met een VR-bril (Virtual Reality-bril) in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte kan worden beschouwd als het verlenen van toegang tot een voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening. Tenminste, als deze ruimte permanent is ingericht voor vermaak en dagrecreatie. In dat geval geldt het btw-tarief van 6%. Het doet er dan niet toe of de gebruiker slechts voor een bepaalde, vooraf vastgestelde, tijd gebruik kan maken van de ruimte.

Bron: Belastingdienst