Het boetebeleid is gewijzigd per 1 januari 2016 waardoor een werkinstructie verzuimboeten voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is vervallen. Dit geldt voor alle aangiften die na 31 december 2015 zijn binnengekomen bij de Belastingdienst.

Besluit Bestuurlijke Boeten

De Belastingdienst gebruikt deze werkinstructie niet meer voor aangiften die binnengekomen zijn na 31 december 2015. Voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die na deze datum binnenkomen, is het boetebeleid uit het Besluit Bestuurlijke Boeten van toepassing.

Seminar Wetgeving & Controle
Hoe blijft u in control met de veelheid van jurisprudentie en regelgeving die over u wordt uitgestort? Elsevier Nextens biedt hierover de Seminar Wetgeving & Controle aan op 31 maart 2016. Hier leert u om te gaan met privacywetgeving, meldplicht datalekken en informatieveiligheid. En wat u moet weten over de actualiteiten rondom fiscale boetes en bezwaarschriften.

Bron: Elsevier Nextens